Introduction

Chief Executive’s introduction

Ahakoa ngā taumahatanga ā-pūtea i puta nā te rūwhenua, i iti ake tā mātou whakapaunga moni, tērā i te pūtea i whakaaehia.

Kaiwhakahaere Matua Kevin Lavery

He tau whakatara, whai tikanga hira hoki tēnei – he tau tēnei ka awe i ngā mahi whakamahere a te Kaunihera i ngā tau tini kei mua i te aroaro.

Kāore i roa, whai muri i te tīmatatanga o te Kahika hou me ngā Kaikaunihera hou, ka pā te rūwhenua ki Kaikōura.

Tere tonu te huri a te Kahika me āna kaimahi ki ngā mahi, me tā rātou whakawhanake i tētahi hōtaka e toru tau te roa, hei whakatutuki i ngā kaupapa matua mō Pōneke, pērā i ngā kaupapa whare, ngā kaupapa waka, ngā kaupapa mahi, me ngā kaupapa ā-toi, ā-ahurea – mā konā e whakapakari ake ai te taone nui.

Ahakoa ngā whakatara hou i mua i a mātou, kāore te Kaunihera i karo ki te tuku ratonga kairangi ki ngā tāngata o Pōneke:

I tautokona e te rangahau mānawa kiritaki ā-tau te mahi a te Kaunihera ki te hora i ngā ratonga matua:

I tino pai rawa tā mātou uruparetanga rūwhenua, mahi whakaoranga hoki. He tika tonu tā te Kaunihera ki te whakamahi i te rūwhenua hei wā whakarite panoni kaupae ki tō mātou ahunga kia tū manahau ai – ki roto i te kaunihera, ki roto i te taone, ki te rohe hoki.

Ko te manahau te mea kei mua, kei te pokapū hoki o ngā mahi katoa a te Kaunihera.

Ahakoa te tikanga o te Pūrongo ā-Tau ki te whakaata i ngā whakatutukinga mahi i te tau kua hipa, me matua titiro anō hoki ki ngā rā ki mua. Hei tērā tau, ka whai mātou i tētahi Mahere Wā-roa Hou. Ko te whāinga i ngā tau e toru ki muri a te Mahere Wā-roa, ko te whakarite i a Pōneke kia whai i tētahi huarahi pakari, kaunekenga tauwhiro hoki – ā, koinei tonu te mahi i tutuki. I ngā tau e toru kua pahure ake, kua rongo a Pōneke i te tipunga ōhanga me te tipunga taupori, me te ara ake anō o ngā whakatara hou ki te Kaunihera – tae noa ki te whai wāhi o te tangata ki te hoko whare me ngā āhuatanga waka.

Nā reira, ko te arotahi ka puta i te Mahere Wā-roa, 2018-2028 he whai tonu i te whakahaere me te toko i te kaunekenga.

Ko te tikanga, nā runga i tō mātou ahunga matawhāiti ki ngā whakapaunga moni, kei te tino pai te āhua ā-pūtea o te Kaunihera. Heoi anō, nā te rerekētanga o te taiao, kua kōpā rawa mō ngā nekenekehanga.

Ko te whakatara ki te Kaunihera i ngā tau kei mua, ko te tū kamakama ake mō ngā mahi haumi ki roto i te taone, me te āhua o tōna utu me te tuku i ōna ratonga.

Chief Executive Kevin Lavery signature

Nā Kevin Lavery

We came in under budget despite financial pressures as a result of the earthquakeTop

Chief Executive Kevin Lavery

Chief Executive Kevin Lavery

It’s been a challenging and eventful year – one that will influence the Council’s planning for many years to come.

No sooner had the new Mayor and Councillors been ushered into office than the Kaikoura earthquake struck.

The Mayor and his team quickly got to work, developing a 3-year work programme tackling priority issues for Wellington such as housing, transport, jobs, arts and culture – and, of course, making the city more resilient.

Despite the new challenges we faced, the Council didn’t break step in its delivery of high-quality services to the people of Wellington:

The Council’s performance in the delivery of frontline services was borne out in our annual customer satisfaction survey, which showed:

We handled the earthquake response and recovery really well. The Council has rightly used the earthquake as an opportunity to change our approach to resilience – within the Council, the city and the region.

Resilience is now front and centre of everything the Council does.

While the Annual Report is about reflecting on our performance over the past year, we also have to keep one eye on the future. Next year we will update our Long-term Plan. The goal of our Long-term Plan 2015–25 was to put Wellington on a path to strong, sustainable growth – and that is what happened. In the last 3 years, Wellington has experienced economic and population growth, which has presented new challenges for the Council – especially housing affordability and transport.

So the focus of our Long-term Plan 2018–2028 will be to manage and sustain growth.

Our prudent approach to spending means the Council is in good shape financially. But the changed environment means there is less room to manoeuvre.

The challenge for the Council in the coming years is to be smarter about investing in the city and the way it pays for and delivers services.

Chief Executive Kevin Lavery signature

Kevin Lavery